Lý do cần công bố đăng ký hồ sơ thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hiện nay, các sản phẩm thực phẩm chức năng đang được sử dụng rất rộng rãi và có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người tiêu dùng. Vì vậy pháp luật nước ta yêu cầu các sản phẩm này muốn được lưu hành trên thị trường cần phải đăng ký và cấp đầy… Continue reading Lý do cần công bố đăng ký hồ sơ thực phẩm bảo vệ sức khỏe