Sửa đổi, bổ sung quy định mua thuốc biệt dược gốc để giảm giá thuốc

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác đấu thầu thuốc tại các cơ…

Continue ReadingSửa đổi, bổ sung quy định mua thuốc biệt dược gốc để giảm giá thuốc